1. Příprava

  • statické posouzení objektu (je-li potřeba)
  • vypracování tepelně technického auditu a následné vyhodnocení možných úspor energií
  • vypracování projektové dokumentace 
  • vypracování návrhu řešení revitalizace
  • návrh barevného řešení včetně vizualizace
  • vypracování položkového rozpočtu v souladu s tepelně - technickým auditem
  • zajištění financování - příprava , vypracování, podání žádostí o dotace (Panel , Zelená úsporám)

Součástí přípravné fáze jsou i odborné prezentace problematiky revitalizace na shromážděních vlastníků.

2. Realizace

Vybrané dodavatelské firmy realizují dílčí nebo kompletní revitalizaci bytového domu dle projektu. Investora zastupuje jím vybraný stavební dozor.

Revitalizace neboli modernizace bytových a panelových domů se stává východiskem pro jejich majitele či uživatele jak zlepšit technický stav, zabránit dalšímu chátrání a posléze vyšších investic do oprav, jak dosáhnout nižších nákladů na otop a v neposlední míře zvýšit standard bydlení. Cena bytu po revitalizaci se samozřejmě zvyšuje.

Nejvyšší úniky tepla, průměrně 40%, jsou způsobeny netěsnými okny starých typů - zdvojená okna zasklená obyčejnými skly. Právě proto výměna oken patří k prvním krokům revitalizace.

Nejrozumější a zároveň finančně nejvýhodnější je komplexní revitalizace domu. Jedná se o řešení složité problematiky, na které se podílí řada odborných profesí a proto doporučujeme obrátit se na odborné firmy.

Vhodný výběr dodavatele oken a vstupních dveří s parametry navrženými projektantem má samozřejmě investor právo ovlivnit. Není to lehký úkol. Na trhu v ČR dnes existuje zhruba 1000 firem, které nabízí PVC okna. Ani ne polovina jsou výrobci. Nové okno je pro laika výrobek takřka nerozeznatelný a mnohdy se řídí naprosto zavádějícími kriterii např. počet komor. Nedoporučujeme Vám začít první kolo výběru dodavatele rozesláním poptávky pouze dle rozměrů a typů oken! Seznamte se nejprve s parametry, které máte při výběru sledovat . PVC okna mají neomezenou životnost, budete s nimi žít napořád, ale musíte mít zajištěn i případný servis, který Vám pravděpodobně lépe zajistí výrobce s tradicí, který buduje a investuje do firmy s tím , že chce podnikání v oboru dlouhodobě provozovat .

Chcete-li vědět více, kontaktujte nás!